VPS一键测试脚本—测速/路由

wget -qO- git.io/superbench.sh | bash      VPS测试
wget -qO- sb.oldking.net | bash
wget -qO- bench.sh | bash
wget -qO- https://git.io/Jvh0J | bash
bash <(curl -sL mcnb.top/besttcp.sh)      路由测试
bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed)    VPS全面测速
bash <(curl -sL mcnb.top/besttcp.sh)      一键测试回国各地TCP路由

 

© 版权声明
THE END
喜欢就支持以下吧
点赞0赞赏 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

  暂无评论内容